Annuitetslån – vad är det?

Om man väljer att ta ett annuitetslån, så innebär det att man periodvis betalar av både ränta och amortering vid ett tillfälle. Perioden som räknas mellan varje betalningstillfälle kan exempelvis röra sig om en månad eller ett kvartal, men kan i princip handla om vilken period som helst. Dock kommer namnet annuitet från latinet och ses även i franskans annuité som betyder årlig avbetalning. Annuitetslån är ofta en fördel om man inte har en mycket bra ekonomi och vill undvika att betala av i lika hög takt som en rak amortering kräver.

Räntan och amorteringsdelen

Beloppet vid varje avbetalning är samma, vilket betyder att räntan och den del man amorterar, varierar under löptiden. I början betalar man i stort sett av hela räntan, medan amorteringsdelen betalas av till den större delen på slutet. Räntan minskar emellertid efterhand som beloppet betalas av, precis som vid alla andra låneformer, men däremot stiger amorteringsdelen allteftersom. En nackdel är då att skulden inte minskar på samma sätt som vid rak amortering, utan istället ju längre in man kommer med sina avbetalningar. Samtidigt blir räntekostnaden högre under hela löptiden, även om den dock kan vara relativt liten vid mindre lån. Anledningen till att de flesta hellre väljer annuitetslån än raka amorteringar, är att man betalar samma belopp hela tiden.

Om man däremot har möjlighet att göra avdrag för räntan, kommer de faktiska summorna att bli lägre. Eftersom det finns en stor chans att räntan ändras under löptiden, kan man med fördel göra två andra justeringar för amorteringen. Dessa två metoder kallas äkta annuitet, alternativt falsk annuitet. Den förstnämnda innebär att annuitetsbeloppet ändras men återbetalningsperioden fasthålls. Den sistnämnda fungerar precis tvärtom; tidsperioden ändras och annuitetsbeloppet förblir detsamma. Detta är den vanligaste metoden. Begreppen ska förklaras lite närmare i rubriken nedan. Kreditgivaren räknar alltid ut det totala beloppet utifrån dessa två val.

Äkta annuitet

Banken eller kreditgivaren kommer, vid äkta annuitet att beräkna det nya beloppet utifrån faktorer som den restskuld man har, kredittiden som återstår samt den nya räntan. Anledningen till att folk väljer denna metod är att inbetalningstiden inte ändras och man vet exakt vilken tid som inbetalningarna ska ske. Det som ändras är dock beloppet som ska betalas in och detta kan somliga tycka vara både krångligt och oförutsägbart. Därför hör äkta annuitet till de mer ovanliga metoderna för att betala tillbaka sitt annuitetslån.

Falsk annuitet

Om man istället tittar på det motsatta förloppet, ser man att falsk annuitet istället är mer populärt bland låntagare. Anledningen är att beloppet kvarstår men inbetalningsperioderna varierar. Den nackdelen som finns är dock att eftersom räntan ständigt förändras, så kan det bli så att lånet inte har betalats tillbaka när den ursprungliga löptiden egentligen skulle ha varit slut. Visserligen får man inte några överraskningar genom höjda summor varje månad, men man kan komma att få betala av sitt lån under längre tid. I vissa fall kan en räntehöjning innebära att den avtalade annuiteten inte ens räcker för att betala av på räntan, vilket istället gör att hela skulden ökar. Detta brukar dock bankerna informera om så att man får chans att ändra sin annuitet så att åtminstone räntan täcks.