Guldvärdering

För dig som tänkt sälja guld till en guldhandlare så kan det vara intressant att veta hur det fungerar med guldpriset och värderingen av guld. Idag finns det guldhandlare både i fysiska guldbutiker men även online. Med värdering av guld så fungerar det så att grundpriset på guldet alltid bestäms från guldets karat men det exakta värdet så utförs vägning och test av guldet.

24 karat är det högsta värdet av guld och det betyder att så mycket som 99% av föremålet består av rent guld. 18 karat betyder att legeringen innehåller 75% guld, 14 karat innehåller 58,5% rent guld, medan 9 karat endast innehåller 37,5% guld. För att kontrollera och säkerställa att ett guldföremål har en viss karat så skrapas små små spån bort från föremålet. Guldspånen blandas sedan med vad som kallas Kungsvatten som är något som reagerar kraftigt på metallen.

Beroende på reaktionen så kan guldexperten sedan avgöra guldets riktiga karat och kan sedan använda detta för att värdera det guld du tänkt sälja. När guldets renhet sedan är fastställt så väger köparen guldet i gram och detta multipliceras sedan med det guldpris som är aktuellt för dagen. Priset du får kan också bero på guldets skick, märke och om det innehåller någon ädelsten.

Guldpriset påverkas av marknaden


Värdet för guld är något som varieras och guldpriset påverkas av tillgång, efterfrågan och finansmarknaden. Det är tydligt att när finansmarknaden blir instabil så blir guldet en mer intressant investering, detta då det historiskt har hållit ett stabilt värde.

Guldet har under alla år varit en säker, och därmed också en populär investering. Priset på guld är som sagt variernade och det förändras varje dag men i normalfallet bara med några ören. I Storbritannien finns The London Gold Market Fixing och det är där det aktuella guldvärdet fastställs två gånger om dagen . Guldvärdet anges och jämförs mot tre olika valutor Pund, Dollar och Euro. Det finns så klart också en konkurrens bland Sveriges guldhandlare som tillsammans med det aktuella fastställda guldvärdet avgör vad du får för ditt guld när du säljer det.