NFT förklarat

NFT är en förkortning av non-fungible token. Inom ekonomin beskrivs fungibla varor som är utbytbara. 100 g guld har samma värde oavsett om det finns i form av tackor mynt eller i någon annan form. Aktier i ett företag har alla samma värde och de ökar och minskar i samma takt som de andra aktierna i företaget. Pengarna i din lokala valuta som du har i din plånbok har samma värde som grannens.

Innebörden av non.fungible är att det är unikt och oersättligt. Kryptovalutor och fysiska valutor är fungibla till skillnad från NFT, eftersom de kan bytas mot varandra och har samma värde. Medan NFT är en enda, unik data som utnyttjar teknik som gör det möjligt att lagra digitalt innehåll på blockkedjor.

En NFT är en digital tillgång som kan representera ett verkligt objekt, t.ex. musik, konstverk, videor, föremål i spel och mycket mer. På grund av sin icke-fungibla natur är NFT:er unika och begränsade med unika identifieringskoder.

Vad är en blockkedja?

Som namnet antyder är en blockkedja, eller blockchain, en kedja av block som innehåller tidsstämplade digitala poster. Denna teknik presenterades ursprungligen av en grupp forskare 1991 och avsåg att tidsstämpla digitala poster så att ingen skulle kunna bakdatera eller manipulera dem.

Men konceptet blev oanvänt tills Satoshi Nakamoto återupplivade det 2009 för att skapa en digital kryptovaluta – Bitcoin.

Mer djupgående beskrivet är det en distribuerad huvudbok där de sparade digitala posterna sprids över alla deltagande noder i nätverket. Varje nod upprätthåller en uppdaterad kopia av huvudboken. När uppgifterna väl har registrerats eller lagts till i en blockkedja blir det svårt att ändra dem.

Tjäna pengar på NFTs?

Den exponentiella tillväxten på NFT-marknaden har varit helt galen senaste året ochhar erbjudit många spännande sätt för investerare att skapa avkastning. Digitala tillgångar har blivit ett övertygande sätt att diversifiera investeringsportföljer – och denna trend kommer med all säkerhet att bli alltmer populär under de kommande åren. I denna guide skriver vi inte mer om investeringsmöjligheterna med NFTs men tips om du hur tjänar pengar på NFTs hittar du hos kryptobull.se så klicka dig in dit om du vill lära dig mer om det.