Räkna ut din lön

Årsinkomst är det totala värdet av inkomsterna under ett arbetsår, 1 Januari till 31 December. Årlig bruttoinkomst , alltså lön före skatt, avser alla inkomster före eventuella avdrag, och årlig nettoinkomst, alltså lön efter skatt, avser det belopp som återstår efter alla avdrag.

I Sverige när man pratar om begreppet personlig inkomst eller lön så pratar man vanligtvis om beloppet före skatt, som kallas bruttolön. Det är till exempel den lönesiffran som anges och krävs vid ansökningar om lån, används för att fastställa skatteklasser och används vid lönejämförelser. Detta beror på att det är den råa inkomstsiffran innan andra faktorer tillämpas, som till exempel inkomstskatt, som alla varierar från person till person. I samband med privatekonomi är dock den mer praktiska siffran lön efter skatt (ibland kallad disponibel inkomst eller nettoinkomst) eftersom det är den siffra som faktiskt betalas ut. När du vet din nettolön så kan du till exempel beräkna hur mycket du kommer att ha till förfogande för att betala månadens räkningar och andra utgifter under månaden.

Vad är skillnaden på bruttolön och nettolön?

Det är enkelt.

Lön före skatt är din totala lön innan skatt har dragits av. Även känd som bruttolön. Lön efter skatt är pengarna du tar hem efter att alla skatter och avgifter har dragits av. Kallas även nettolön.

Räkna ut din nettolön

För att beräkna nettoinkomsten tar du bruttoinkomsten, som vi nämnt är den totala summan pengar du tjänar , och drar sedan av kostnaderna, till exempel skatter.

För den enskilde är nettolönen de pengar du faktiskt får från din lön varje månad snarare än det bruttobelopp du får betalt före löneavdrag. Du kan ha vissa andra inkomstkällor, till exempel bidrag, extrajobb eller kapitalinkomster, som kan öka din totala nettoinkomst.

Vilka delar finns av en lön?

Din lön är som sagt inte bara det som till slut hamnar utbetalt på ditt konto utan också flera andra delar, som främst din arbetsgivare hanterar. Så vad innehåller bruttolönen som sedan blir din nettolön?

Kommunalskatt: Skatt du betalar till kommunen du bor i
Regionsskatt: Regionskatt är en skatt som tas ut av varje region i Sverige och är en del av kommunalskatten.
Statlig skatt: Den del av löneskatten som går till staten
Begravningsavgift: Är en skatt som enligt begravningslagen ska betalas av alla som är folkbokförda i Sverige.
Arbetsgivaravgift: En skatt din arbetsgivare betalar för ditt arbete.
Public Service-avgift: Det som tidigare var TV-avgift ska betalas av alla som är över 18 år med beskattningsbar förvärvsinkomst inte bara de som har en tv-apparat